Människorättsorganisation får the Sakharov Prize

Det snöar ute. Jag tycker det är mysigt, så jag bara ler för varje snöflinga som faller ner på mig. Just nu tycker jag det finns skäl till att le, och inte bara åt snön. Igår fick nämligen människorättsorganisationen The Memorial, som gör ett fantastiskt arbete i Ryssland – men framför allt även i Tjetjenien Europaparlamentets pris The Sakharov Prize. Är det någon organisation som borde lyftas och uppmärksammas för deras fantastiska arbete, så är det just The Memorial.

"By awarding this year’s prize to Oleg Orlov, Sergei Kovalev and Lyudmila Alexeyeva on behalf of Memorial and all other human rights defenders in Russia, we hope to contribute to ending the circle of fear and violence surrounding human rights defenders in the Russian Federation, and to advance our message that civil society activists everywhere must be free to exercise their most basic rights of freedom of thought and freedom of expression."

Människorna i the Memorial, som arbetar för mänskliga rättigheter, bland annat i Tjetjenien, arbetar dock i motvind. Bara i år blev den tjetjenska människorättsaktivisten, som arbetade för the Memorial, Natalya Estimerova, mördad.

Det är inte en dag för tidigt att the Memorial blir uppmärksammad för sitt fantastiska arbete. Mer om detta kan du läsa om här.

Agera Nu! Säg nej till svensk vapenexport

Ett sätt till att göra världen till en fredligare plats, är genom att sluta sälja vapen (gärna även sluta tillverka vapen…), men låt oss ta ett steg i taget. Nu kan du agera och visa att du, liksom 55 procent av svenska folket, inte vill att Sverige ska exportera vapen överhuvud taget.

Det är oerhört enkelt, och tar knappt en minut.
Klicka här, och skriv under uppropet som säger nej till svensk vapenexport!

Enligt hemsidan ofog.se så är all vapenexport från Sverige förbjuden i lag. Trots detta, så är Sverige en av världens största exportörer av vapen – och exporten har fyrdubblats under 2000-talet, vilket förklaras med undantag. På hemsidan kan man även läsa att Sveriges krigsmaterielexport har stigit från 3,1 miljarder kronor år 2001 till 12,7 miljarder kronor år 2008. Enligt Anna Ek, ordförande för Svenska Freds, så beror denna ökning på att beställningarna från svenska försvaret har minskat. Anna Ek, fortsätter på Newsmill, att skriva  att ”Sannolikt kommer denna trend att fortgå och förstärkas, det vill säga exporten ökar i takt med att försvarsmaktens beställningar minskar. Detta är oroande och många gånger i strid med det regelverk som stadgar att export endast för exportmarknaden är förbjuden.” Du kan även läsa mer om detta, samt opionsundersökningen som visade att en majoritet av svenska folket vill förbjuda svensk vapenexport här.

I en fredlig värld, där vi alla ska kunna le, så bör svensk vapenexport förbjudas. Skriv under uppropet du också. Agera idag!

Fredspristagaren Obama leder världen mot en kärnvapenfri värld men kan inte själv ge upp landminor

På torsdag är det dagen för mänskliga rättigheter. På torsdag är det även dagen då Nobels Fredspris delas ut. De kommande dagarna kommer jag prata extra mycket om mänskliga rättigheter och om nobels fredspris, ett pris som enligt Alfred Nobels testamente skall tilldelas den person som ”som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

På torsdag ska Barack Obama få sitt fredspris. Detta trots att Obama, för bara någon vecka sedan, avslöjade att han kommer fortsätta i samma fotspår som George W. Bush och därmed inte skriva under det internationella fördraget mot personliga landminor.

Jag håller med Jody Williams, en fantastisk kvinna som också har vunnit Nobels Fredspris för sitt arbete, när hon ifrågasätter Obamas ställningstagande.

“Obama’s position on land mines calls into question his expressed views on multilateralism, respect for international humanitarian law and disarmament. How can he, with total credibility, lead the world to nuclear disarmament when his own country won’t give up even land mines?”

Och Obama ska få ett av de mest ärade fredspris som finns på torsdag.…